Skip to main content block
多雲
氣溫
降雨
0 %
 

Kaohsiung CityGovernment

Search
:::
Administrative Districts
  Print

  map

  Tauyuan District namasia maolin jiasian-en liouguei shanlin meinong neimen cishan tianliao alian lujhu hunei jiading yongan gangshan mituo yenchao zihguan ciaotou tashe dashu nanzih renwu zuoying niaosong gushan sanmin Lingya District fongshan daliao linyuan siaogan sanmin cijin yan cheng chiengin hsingsin

  map
  Tauyuan District: http://tauyuan-en.kcg.gov.tw/ Maolin District: http://maolin-en.kcg.gov.tw
  Namasia District: http://namasia-en.kcg.gov.tw/ Jiasian District: http://jiasian-en.kcg.gov.tw/
  Liouguei District: http://liouguei-en.kcg.gov.tw/ Shanlin District: http://shanlin.kcg.gov.tw/en/
  Meinong District: http://meinong-en.kcg.gov.tw/ Neimen District: http://neimen-en.kcg.gov.tw/
  Cishan District: http://cishan88.kcg.gov.tw/en/index.php Dashu District: http://dashu.kcg.gov.tw/english/index.asp
  Daliao District: http://daliao-en.kcg.gov.tw Zihguan District: http://zihguan-en.kcg.gov.tw
  Linyuan District: http://linyuan-en.kcg.gov.tw/ Tianliao District: http://tianliao-en.kcg.gov.tw/
  Yanchao District: http://www.yenchao.gov.tw/En/ Dashe District: http://www.dsrtg.gov.tw/en/index.html
  Renwu District: http://www.jenwu.gov.tw/e_index.htm Siaogang District: http://hdao.kcg.gov.tw/en_index.aspx?str=eng01
  Fongshan District: http://fsdo.kcg.gov.tw/en/ Mituo District: http://mituo-en.kcg.gov.tw/
  Alian District: http://alian-en.kcg.gov.tw/ Gangshan District: http://gangshan-en.kcg.gov.tw/
  Niaosong District: http://niaosong-en.kcg.gov.tw/ Ciaotou District: http://ciaotou-en.kcg.gov.tw/
  Nanzih District: http://nanzih.kcg.gov.tw/nantz_e/index.htm Zuoying District: http://kcgtdo.kcg.gov.tw/english/index.php
  Gushan District: http://gushan-en.kcg.gov.tw/ Sanmin District: http://smd.kcg.gov.tw/en/
  Sinsing District: http://hsingsin.kcg.gov.tw/english/ Cianjin District: http://chiengin.kcg.gov.tw/index_en.php?Guid=49153962-c8e8-6eae-4cdf-92ad01fd01b3
  YanCheng District: Lingya District: http://lingya-en.kcg.gov.tw
  Cijin District: http://cijin.kcg.gov.tw/CijinEnglish/index.php Cianjhen District: http://kccdo.kcg.gov.tw/english/main_01.php
  Hunei District: http://hunei-en.kcg.gov.tw Lujhu District: http://lujhu-en.kcg.gov.tw/
  Cheting District: http://cheting-en.kcg.gov.tw/ Yongan District: http://www.yungan.gov.tw/en/index.html